PALAZOĞLU'NUN ARABASI

2016-06-22 19:02:00
PALAZOĞLUNUN ARABASI |  görsel 1

Devamı

EŞİM ve OĞLUM

2016-05-22 22:34:00
EŞİM ve OĞLUM |  görsel 1
EŞİM ve OĞLUM |  görsel 2

Devamı

ATON ÖNSÖZÜ

2016-03-18 11:55:00

YAZARIN SÖZÜ       İlk tek tanrılı dini Musevilik ile başlatmak (M.Ö 1447) ve sonrasında Hristiyanlık (M.S 30-33) ve devamına ise İslam’ı sıralamak (M.S 610) inandığınız Aton kökenli din hangisi olursa olsun bilimsel, tarihsel, arkeolojik ve mantıksal olarak havada kalır, yani köksüz temelsiz bir inanç olur. Yaklaşık 6.000 yıllık yazılı insanlık tarihi boyunca tek tanrılı din bu kadarla mı sınırlıdır? Peki, bunların daha da öncesi yok mudur? Eğer yoksa Allah,  Tanrı, Tengri, İnka, Teos, Dio, Aton vs. Diye adlandırılan bu varlığın aklı başına Peygamber Musa veya Firavun Akhenaton zamanında mı geldi? Musa’ın veya Akhenaton’un öncesindeki zamanlarda bu yüce yaratıcı neredeydi ve kullarını neden bunca zaman düşünmedi veya düşünemedi? Yüce yaratıcının varlığının ilk insanlardan bu güne kadar devam edip geldiğini iddia edenlerin bilimsel, tarihsel, mantıksal ve arkeolojik kanıtları nelerdir? İlk tek tanrılı dini kim ortaya koydu? Bunu neden yaptı? Ne gibi bir çıkarı veya çıkarları vardı? Pagan kökenli dinlerden Aton kökenli dinleri ayıran özellikler ve farklılıklar nelerdir? Gerçekten doğru bir inancamı sahibiz? Dünya üzerinde mevcut olan veya geçerliliğini yitirmiş yaklaşık olarak toplamda 12.000 civarında din ve inanç sistemi vardır, peki bunların hangisi en gerçek ve en doğrusudur?       İşte bu ve benzeri soruların cevabını mantıksal, bilimsel, tarihsel ve arkeolojik gerçeklere ve kaynaklara dayandırarak araştırıp bulmaya çalışmak ve de bu konuların aslında ne olup ne olmadığını ortaya çıkararak sizlerle paylaşmak istedim. Bu kitabın normal bilinç seviyesinde olan, -hangi Aton kökenli dine inanırsa inansın- muhafazakar insanların okumalarının doğru olmadığını düşünmekteyim, çünkü ... Devamı

KABİR AZABI VAR MIDIR?

2016-03-09 17:21:00

KABİR AZABI VAR MIDIR? BERZAH ALEMİ DİYE BİR ALEM VAR MIDIR?   Bu konuyu tarafımıza soru olarak soran kardeşimize teşekkür ediyor ve konuyu bu soru çerçevesinde sunuyoruz: Muhterem Hocam! Bizleri uzun zamandır meşgul eden, hatta bazılarımızın uykularını kaçıracak derecede zihinlerimizi işgal eden bir meseleyi sizlere danışıp öğrenmeye karar verdik. Meselemiz, Kabir Azabı ile ilgili…. Ma’lumunuz birçok tefsir kitabında Kabir azabına delalet ettiği söylenen ayeti kerime ve hadislerden bahsedilmekte. Örneğin “Mü’min 46. ayette Firavun’a yönelik “Onlar sabah akşam ateşe arzolunurlar..” ifadesi ve akabinde “Kıyametin kopacağı gün de Firavun ve ailesini azabın en çetinine sokun.” İbareleri kabir Azabına delil gösterilmekte… Ayrıca Sahih-i Buharî Tecrid-i Sarih tercemesinde, İbn-i Abbas’ın rivayet ettiği “Bevlinden sakınmayan ve koğuculuk eden iki insanın (4. cilt- 672-673-674-675.inci) hadislerde Kabir Azabından Allah’a sığınma ile ilgili dualar ve yine (4. cilt 676) hadiste Ebu Eyyub el Ensarînin rivayetinde Peygamberin işittiği bir ses üzerine –Yahudiler mezarlarında azap olunuyor” demesi ve yine Haz. Aişe’nin (3. cilt 550.) hadisi rivayet ederken: “bir Yahudi kadının, diğer bir rivayette iki Yahudi kadının Kabir Azabı ile ilgili sorusuna Peygamberin cevap ve istiazesi ve yine “2. cilt 460. ıncı hadiste” Aişe’nin muttasıl senet ile rivayet ettiği KABİR AZABINDAN Allah’a sığınma ile ilgili hadisi ve buna benzer hadislerden istinbat edilerek “KABİR AZABI’na delalet ettiği öne sürülüyor. Yukarıda sunduğumuz ayet ve hadislerden kabir azabının var olduğu…. Ömer Nesefî’nin Akaid kitabında da “Ölü idrak edemez, dolayısıyla Azap mümkün değildir&... Devamı

KURAN KADINLARA NE GETİRDİ

2016-03-09 17:18:00

KURAN KADINLARA NE GETİRDİ        Kimi çevrelerde yaygın olan kanıya göre “İslam’da kadının adı yok”tur. Bu iddiaya bakarak İslam’da kadının adının olduğunu, en başka “Nisa” suresi diye özel olarak kadınlara sure ayrıldığını vs. savunup, İslam’da kadına ne kadar çok önem verildiğini anlatacak değilim. Bu gereğinden çok yapılıyor zaten. Bu yazıda değinmek istediğim asıl konu Kuran’da kadın-erkek ilişkileri ile ilgili hükümlerin neredeyse tamamının “kadınların lehine erkeklerin aleyhine olduğunu” göstermektir. Çünkü Kur’an kendi “etkin tarihi” içinde okunduğunda kadınlarla ilgili her inen ayette bir hakkın erkeklerden alınıp kadınlara verildiği görülür ve Kuran’ın nüzul sereci tamamlandığında artık kadın ile erkek arasında bir farkın kalmadığını görürüz. Tabi eğer Kuran’ı kabileci Arap gelenek ve törelerinin etkisinden sıyrılarak okumasını becerebilirseniz… Bunun nasıl gerçekleştiğini anlatabilmek için Nisa suresinde şöyle bir gezinmek, bir gezinti yapmak yeterli olacaktır.       Eski dünya dinlerinde doğum olayının “ruhların işi” olduğuna inanılırdı. Eski Yunanlılar doğumda kadının hiçbir etkisinin olmadığına inanarak, bütün her şeyin erkekten geldiğine inanırlar ve kadını insan yerine bile koymazlardı. Tevrat’da Havva’nın kaburga kemiğinden yaratıldığı yazar. Hristiyanlar için ise Havva Adem’i kandıran bir mahluk olduğu için daha baştan “Şeytan”dır. Oysa Kur’an insan doğumunun “karışımlı atılıp saçılmış bir su”dan (76/2) yaratılıp geldiğini söyleyerek bebeğin oluşumunda erkek ve kadının birlikte etkisinin olduğun açıklar. Eski Yunanlılarda olduğu gibi ü... Devamı

KADINI DÖVMENİN DİNDE YERİ VAR MI?

2016-03-09 16:52:00

KADINI DÖVMENİN DİNDE YERİ VAR MI?          “Şiddetli geçimsizlik yaşadığınız eşlerinizle önce oturup konuşun, olmazsa yataklarında yalnız bırakın, yine olmazsa bir müddet ayrılın. Barışıp anlaşırsa hala işi yokuşa sürüp bahaneler aramayın. Yücelik ve büyüklük Allah'a mahsustur; bundan hiç şüpheniz olmasın. Eğer eşlerin arasının iyice açılıp işin boşanmaya doğru gittiğini görürseniz tarafların ailelerinden birer hakem çağırın. Niyetleri gerçekten barışmaksa Allah niyetlerini boşa çıkarmaz. Allah her şeyi biliyor, her şeyi duyuyor; bundan hiç şüpheniz olmasın…”(Nisa; 4/-35). Bu ayet kadınları "dövmeyi" emreden ayet olarak bilinir. Yaptığım çeviride görüldüğü gibi ayette geçen [ve'dribuhunne] ibaresi “Onları dövün, vurun” yerine "Onlardan bir müddet ayrılın" olarak tercüme edilmiştir. Çünkü kelime bu anlama da gelmektedir. Şöyle ki:   Sözlükte [DRB] kökü mastar olarak "vurmak, dövmek, yapmak, bırakmak, ayrılmak, göstermek, etmek, eylemek, koymak" vb. birçok anlama gelir. Bu kelime Arapça'nın "aspirin" gibi neredeyse her derde deva bir sözcüğüdür. Türkçe'deki etmek, eylemek veya İngilizcedekiget sözcüğünü çağrıştırır. Örneğin empoze etmek, baskı yapmak, zorlamak (darb), kota uyguladı (darabe hıssa), iğne yaptı (darabe hagn), çadır kurdu (darabe heyme), vergi koydu (darabe darîyb), misal verdi, örnek gösterdi (darabe mesel), para pastı (darabe nugt), telefon etti (darabe'l-hatife), vuruşmak, dövüşmek (tedârub), kıvranmak, çırpınmak, bocalamak, telâşlanma... Devamı

KADINI DÖVMENİN DİNDE YERİ VAR MI?

2016-03-09 17:16:00

KADINI DÖVMENİN DİNDE YERİ VAR MI?          “Şiddetli geçimsizlik yaşadığınız eşlerinizle önce oturup konuşun, olmazsa yataklarında yalnız bırakın, yine olmazsa bir müddet ayrılın. Barışıp anlaşırsa hala işi yokuşa sürüp bahaneler aramayın. Yücelik ve büyüklük Allah'a mahsustur; bundan hiç şüpheniz olmasın. Eğer eşlerin arasının iyice açılıp işin boşanmaya doğru gittiğini görürseniz tarafların ailelerinden birer hakem çağırın. Niyetleri gerçekten barışmaksa Allah niyetlerini boşa çıkarmaz. Allah her şeyi biliyor, her şeyi duyuyor; bundan hiç şüpheniz olmasın…”(Nisa; 4/-35). Bu ayet kadınları "dövmeyi" emreden ayet olarak bilinir. Yaptığım çeviride görüldüğü gibi ayette geçen [ve'dribuhunne] ibaresi “Onları dövün, vurun” yerine "Onlardan bir müddet ayrılın" olarak tercüme edilmiştir. Çünkü kelime bu anlama da gelmektedir. Şöyle ki:   Sözlükte [DRB] kökü mastar olarak "vurmak, dövmek, yapmak, bırakmak, ayrılmak, göstermek, etmek, eylemek, koymak" vb. birçok anlama gelir. Bu kelime Arapça'nın "aspirin" gibi neredeyse her derde deva bir sözcüğüdür. Türkçe'deki etmek, eylemek veya İngilizcedekiget sözcüğünü çağrıştırır. Örneğin empoze etmek, baskı yapmak, zorlamak (darb), kota uyguladı (darabe hıssa), iğne yaptı (darabe hagn), çadır kurdu (darabe heyme), vergi koydu (darabe darîyb), misal verdi, örnek gösterdi (darabe mesel), para pastı (darabe nugt), telefon etti (darabe'l-hatife), vuruşmak, dövüşmek (tedârub), kıvranmak, çırpınmak, bocalamak, telâşlanma... Devamı

KADINI DÖVMENİN DİNDE YERİ VAR MI?

2016-03-09 17:14:00

KADINI DÖVMENİN DİNDE YERİ VAR MI?          “Şiddetli geçimsizlik yaşadığınız eşlerinizle önce oturup konuşun, olmazsa yataklarında yalnız bırakın, yine olmazsa bir müddet ayrılın. Barışıp anlaşırsa hala işi yokuşa sürüp bahaneler aramayın. Yücelik ve büyüklük Allah'a mahsustur; bundan hiç şüpheniz olmasın. Eğer eşlerin arasının iyice açılıp işin boşanmaya doğru gittiğini görürseniz tarafların ailelerinden birer hakem çağırın. Niyetleri gerçekten barışmaksa Allah niyetlerini boşa çıkarmaz. Allah her şeyi biliyor, her şeyi duyuyor; bundan hiç şüpheniz olmasın…”(Nisa; 4/-35). Bu ayet kadınları "dövmeyi" emreden ayet olarak bilinir. Yaptığım çeviride görüldüğü gibi ayette geçen [ve'dribuhunne] ibaresi “Onları dövün, vurun” yerine "Onlardan bir müddet ayrılın" olarak tercüme edilmiştir. Çünkü kelime bu anlama da gelmektedir. Şöyle ki:   Sözlükte [DRB] kökü mastar olarak "vurmak, dövmek, yapmak, bırakmak, ayrılmak, göstermek, etmek, eylemek, koymak" vb. birçok anlama gelir. Bu kelime Arapça'nın "aspirin" gibi neredeyse her derde deva bir sözcüğüdür. Türkçe'deki etmek, eylemek veya İngilizcedekiget sözcüğünü çağrıştırır. Örneğin empoze etmek, baskı yapmak, zorlamak (darb), kota uyguladı (darabe hıssa), iğne yaptı (darabe hagn), çadır kurdu (darabe heyme), vergi koydu (darabe darîyb), misal verdi, örnek gösterdi (darabe mesel), para pastı (darabe nugt), telefon etti (darabe'l-hatife), vuruşmak, dövüşmek (tedârub), kıvranmak, çırpınmak, bocalamak, telâşlanma... Devamı

ARABAM VE BEN

2016-02-03 23:24:00
ARABAM VE BEN |  görsel 1

Devamı

İNCİL-İ ŞERİF BARNABAS

2016-02-03 00:56:00
İNCİL-İ ŞERİF BARNABAS |  görsel 1

Devamı

HİMALAYA İNCİLİ

2016-02-03 00:56:00
HİMALAYA İNCİLİ |  görsel 1

Devamı

ANADOLUDA HRİSTİYANLIK

2016-02-03 00:53:00
ANADOLUDA HRİSTİYANLIK |  görsel 1

Devamı

AMENTÜLER KIYASI

2016-02-03 00:27:00
AMENTÜLER KIYASI |  görsel 1

Devamı

DİNİN ANLAŞILMASI İÇİN KURAN

2016-02-03 00:49:00

DİNİN ANLAŞILMASI İÇİN KURAN’IN YETERLİ OLDUĞU İLE İLGİLİ AYETLER          Delil yerine atalarının uyduğu sisteme göre hayatlarını yönlendirenlere Kuran’ın aşağıdaki ayetlerine bir bakmalarını tavsiye ederim (Ayrıca bakın 31 Lokman Suresi 21, 14 İbrahim Suresi 10, 11 Hud Suresi 62 ve 109, 5 Maide Suresi 104, 7 Araf Suresi 28) 21.Yoksa onlara bundan önce bir kitap verdik de ona mı yapışmaktadırlar? 22. Hayır dediler ki: “Biz atalarımızı bir ümmet üzerinde bulduk, onların eserlerini izleyerek doğruya varacağız.” 23. İşte böyle! Senden önce de bir memlekete elçi gönderdiğimizde, oranın servetle şımarmış elit tabakası mutlaka şöyle demişlerdir:“Biz atalarımızı bir ümmet üzerinde bulduk, onların eserlerine uyarak yol alacağız.” 24. O da “Ben size atalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden daha doğrusunu getirmiş olsam da mı?” dedi. Onlarda “Doğrusu biz seninle gönderileni tanımıyoruz.” dediler. 43 Zuhruf Suresi 21, 22, 23, 24 Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, hepsi bundan sorumlu tutulacaktır. 17 İsra Suresi 36 Onlar sözü dinlerler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah’ın doğruya ilettiği temiz akıl sahipleridir. 39 Zümer Suresi 18 Şüphesiz, yeryüzündeki hareket eden canlıların Allah katında en kötüsü aklını işletmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. 8 Enfal Suresi 22 Allah pisliği akıllarını kullanmayanların üzerine yağdırır. 10 Yunus Suresi 100 Andolsun size hatırlatıcı bir kitap indirdik. Yine de aklınızı kullanmayacak mısınız? 21 Enbiya Suresi 10 O halde sen yüzünü bir Tek Tanrı’cı olarak dine: Allah’ın insanları yaratışındaki fıtrata (yaratılış özüne) ç... Devamı

ÇAĞDAŞ YENİ ON EMİR

2016-02-03 00:48:00

ÇAĞDAŞ YENİ ON EMİR 1. Sana yapılmasını istemediğin şeyleri başkasına yapma. 2. Her meselede, zarar vermemek için mücadele et. 3. Arkadaşlarına, arkadaş canlılara ve dünya geneline sevgi, şefkat, içtenlik ve saygıyla yaklaş. 4. Kötülüğe göz yumma ve adaleti uygulamaktan çekinme ama özgürce itiraf edilen ve dürüstçe pişmanlık belirtilen kabahatleri affetmeye daima hazır ol. 5. Hayatını neşe ve hayranlık duygusuyla yaşa. 6. Hep yeni şeyler öğrenme arayışında ol. 7. Her şeyi sına; durumlar karşısındaki fikirlerini daima gözden geçir. Eğer uyumlu değilse tutkuyla bağlı olduğun bir inancı dahi terk et. 8. Düşünce ayrılıklarını asla sansürleme ya da yok etme; diğer insanların seninle aynı fikirde olmama haklarına daima saygı duy. 9. Öz deneyim ve mantığınla kendi bağımsız fikirlerini oluştur; Başkalarının seni körü körüne idare etmelerine izin verme. 10. Her şeyi sorgula.     Kaynak: ateist forum Devamı

2. MURŞİLİNİN VEBA DUASI

2016-02-03 00:20:00

2. MURŞİLİNİN VEBA DUASI          Hitit Labarnaşı (Kral) M.ö.1274 Yirmi yıl süren vebanın üzerine Murşilinin Hitit Tabletlerindeki veba duası: ey tanrılar nedir bu yaptığınız, ülkeye veba saldınız. Hatti ülkesi ölüyor, bu nedenle ekmek pişirip, içkiler sunamıyor, tanrının tarlasını süren çiftçilerde öldü. Veba bitmedi ve Hatti ülkesinde, insanlar ölmeğe devam ediyor. Bense yüreğimin acısına ve ruhumun kaderine artık dayanamıyorum. Hattinin fırtına Tanrısı efendim, hayatımı bağışla önünde diz çöküp yalvarıyorum. Merhamet et.         Vebayı Hattiden uzaklaştır. Hattinin fırtına tanrısı efendim. İnsanın günahkar olduğu doğru, babamda günah işledi ve size karşı geldi, ama ben hiçbir şekilde günah işlemedim. Babanın günahı oğula geçer, bana da babamın günahı geçti, doğrudur Tanrılarım efendilerim, bir kez daha bana karşı merhametli olun, yanlış yola sapanlardan, kötü işler yapanlardan, hiç kimse kalmadı, artık hepsi öldü. Çünkü bakın size ey tanrılar, ey benim efendilerim. Sizlere ülkem için, ülkemi vebadan korumak için kefaret kurbanları sunuyorum. Herkes ölünce size kimse kurban getirmez, bu acıları çekip çıkarın yüreğimden, benim ruhumda bu korkuları atın.   Devamı

ATATÜRK ve HAYATINDAKİ 19 (KODU) MUCİZESİ

2016-02-03 00:42:00

ATATÜRK ve HAYATINDAKİ 19 (KODU) MUCİZESİ   1. 1881’de 19. Yüzyılın bitimine 19 yıl kala doğmuştur.   2. Sağlığında, İngiliz İmparatorluğu hükümeti Atatürk’ün doğum gününü tebrik için Türk Hükümeti’nden sormuş, Atatürk 19 Mayıs 1881 diye yanıtlamış ve kayıtlara böyle geçmiştir.  3. 19'uncu yüzyılda 19 yıl yaşamıştır.  4. 19 yaşında 1900 yılında Harbiye'ye girmiştir.  5. Harp Akademisi’nden aldığı sicil 317-8’dir. Bu rakamların tek tek toplamı 19 eder.  6. 19 Mayıs 1915’te Miralay (Albay) oldu.  7. Atatürk, 19 Mart 1916'da Tuğgeneral oldu. Atatürk, Çanakkale savaşında 19'uncu tümen'i komuta etti. 30 Nisan 1919'da 9. ordu müfettişliğine atandı, 19 gün sonra Samsun'a çıktı. Samsun'a çıktığında 38 yaşındaydı. (19 x 2 = 38) Atatürk, Samsun'da 19 gün kaldı.  8. Atatürk, 4 Temmuz 1919'da Erzurum'a gitti. 19 gün sonra 23 Temmuz'da Erzurum Kongresi'ni topladı. Atatürk, 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi nden 114 gün sonra 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gitti. (19 x 6=114) Atatürk, İstanbul'a toplam 19 kez geldi.  9. Sakarya Meydan Muharebesi’ni kazandıktan sonra, başarısına karşılık TBMM kendisine olan minnet ve şükranını belirtmek için 19 Eylül 1921’de kabul ettiği özel bir kanunla mareşallik ve gazilik unvanı vermiştir.  10. Harp okulunu 20'nci olarak bitirdi. Subaylardan birisi yabancı olduğu için mezun olan 19 subaydan biri oldu. Atatürk, Harp Akademisinin 57'nci dönemine kaydoldu. (19 x 3 = 57 )  11. Atatürk'ün ilk askeri görevi, 19'uncu kolordu komutanlığıdır.  12. 19 Aralık 1904’te bağımsızlık düşün... Devamı

KUR'AN'A BİR DE BU GÖZLE BAKIN

2016-02-03 00:16:00

KUR'AN'A BİR DE BU GÖZLE BAKIN         Bu makalede sizi Kuran’ın engin sembolik dünyasında bir yolculuğa çıkarmak istiyorum. Çünkü Said Nursi’nin “Mecaz avama inince hakikate dönüşür” demesinden de anlaşılacağı gibi bu konuda nice çamlar devrildiğini görüyoruz. Kuran’da imgeler, simgeler ve semboller konusuna Fransız kimileri Kitabı hurafeler, mucizeler ve harikalar diyarına çevirmiş durumda… Kitap “Ekmek aslanın ağzında” diyor, bizim ‘molla’ gidip hayvanat bahçesindeki aslanın ağzında ekmek arıyor. Kitap “Göle maya çalınmaz” diyor, bizim ‘molla’ unla, değirmenle, gölle uğraşıyor. Kitap “Herkes gider Mersin’e, o gider tersine” diyor, bizim ‘molla’ otogarlarda mersin yolcusu arıyor. Bu konuda vahim yanlışlara bizzat şahit olduğum için Kuran’ın sembolik tabir ve deyimleri hakkında yazmak vacip oldu. Kuran’da sembolizm vardır, evet, ama bu helallerde ve haramlarda değil; daha çok metafizik'i konuları kavratmada, kimi kıssalarda ve hatta kıssaların kimi tabir, kelime ve deyimlerindedir. Bu konular tefsir usulü kitaplarının mecaz-hakikat, muhkem-müteşabih bölümlerinde uzun uzun ele alınır. Bizim buradaki yaklaşımımız olaya daha  “sosyal” pencereden bakmaktan ibaret. Çünkü İslam’ı, “bireysel kurtuluşçu” ve “terapik din” olarak değil; toplumsal kurtuluşçu, devrimci, sosyal bir din olarak ele alıyoruz. Bunun böyle olduğunu bizzat Kuran’ın kendisi bize öğretiyor. Aşağıda “avamın elinde hakikate dönüşen” Kuran’ın 25 imgesel ve simgesel tabir ve deyimini sıraladım. Kuran&rsq... Devamı

DİN VE İBADET ANLAYIŞIMIZ

2016-02-03 00:14:00

DİN VE İBADET ANLAYIŞIMIZ           Türkiye’de birisi için “Dine yönelmiş, ibadete başlamış” deyince neden akla gelen  “Namaza başlamış, örtünmüş” oluyor?Keza “Dini bırakmış, ibadeti terk etmiş” denince de neden “Artık namaz kılmıyormuş, başını da açmış” denmek istendiği anlaşılıyor? Yani din ve ibadet denince neden namaz, oruç, hac, başörtüsü, cüppe, sakal vs. birkaç şeklî ibadet ve görüntüden başka bir şey düşünülemiyor?Çünkü din ve ibadet anlayışımızın içi boşaltılmış ve muazzam bir anlam kaymasına uğramıştır. Halbuki bir adam namaz kıldığı halde imansız, bir kadın başı açık olduğu halde iman sahibi olabilir. Bir cüppe içinde ahlaksız, saçları arkadan bağlanmış bir kafanın içinde de asil ve erdemli bir düşünce bulunabilir. Artık namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, başını örtmek vb. ritüel ve figürler iyi bir Müslüman olmanın değil; nereye, hangi kampa, hangi mahalleye mensup olduğunuzun göstergesi haline gelmiştir. Peygamber zamanındaki işlevlerini kaybetmiş, dahası sahici özelliklerini yitirmişlerdir.Kişinin iyi bir Müslüman olduğunun anlaşılması için artık başka şeylere bakılmalıdır.İyi bir Müslüman olmak için, her şeyden önce iyi bir insan olmak lazımdır. Bu da iyilik, güzellik, doğruluk yolunda (sırat-ı müstakim) yürümekle, sevgi ve merhametle (rahmet) dopdolu olmakla, sözün namusu ile yaşamakla (sıdk), hakka hukuka tecavüz (zulüm)  etmemekle, kalbi adalet ile çarpmakla, saf bir yürek temizliğine sahip olmakla (ihlas), güzel ahlak sahibi olmakla (hüsn), her türden k&oum... Devamı

HANGİ KU'RAN?

2016-02-03 00:38:00

HANGİ KU'RAN?        “Kuran’a dönelim”, “Kuran İslam’ı” vs. diye “Kuran da Kuran” deyip durmaktan dillerde tüy bitiren söylemleri biliyorsunuzdur. Olumlu işlevi olmuştu bir ara ama artık kabak tadı vermeye başladı. Gayet sığ, derinliksiz ve yavan kalıyor. Artık şöyle denmeli: İyi de “Hangi Kuran”? Yanlış anlaşılmasın; birden fazla Kuran olduğunu kastetmiyorum. Bir tane Kuran var; tamam, başımız gözümüz üstüne… Artık soru şu: Hangi Kuran “anlayışına” döneceğiz?        Bir ritüel, ayin ve “ölü metin” haline getirilmiş Kuran’a mı? İçinde her türden hikaye, masal, mucize, keramet, kehanet, şifre, cifr bulunduğuna inanılan ve bu haliyle yaşamdan koparılarak “eskilerin masalları”na dönüştürülmüş Kuran’a mı? Hani şu Adem’i cennetten kovan, Havva’yı Adem’in kaburga kemiğinden yaratan, ruhlar aleminde bizden söz alan… Hz. Nuh’u bin yıl yaşatan… İbrahim için ateşi gül bahçesine çeviren, kuşları kan revan içinde parça parça ettiren, oğluna olan sevgisini kıskanıp onu kurban etmesini isteyen… Hz. Salih’e şapkadan tavşan çıkartır gibi kayanın içinden deve çıkartan, Ashab-ı Kehf’i üç yüz yıl öldürüp sonra dirilten, parçasıyla vurunca ölmüş ineği dirilten, Musa’ya denizleri yardırtan, İsa’ya ölüleri dirilten sonra evin bacasından göğe çeken, Yunus’u ırmağın içindeki balığın karnında üç gün yaşatan, Süleyman’la havada kuşları, karada karıncaları konuşturan, tahtının üstüne ceset bırakan, ışınlamayla (!) Belkıs’ın tahtını getiren&he... Devamı

KUR'AN'I, "KERİM" GÖZLE OKU!

2016-02-03 00:37:00

KUR'AN'I, "KERİM" GÖZLE OKU!          Anadolu’da bir köy evi veya camisinden… İran’da bir kasaba mescidinin rafından… Filistin’de bir kitapçıdan… Endenozya’da bir kütüphaneden… Tunus’da misafir olduğunuz bir evin kitaplığından… Velhasıl dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir mescit, cami, kitapçı veya kütüphaneden onu aldığınızda üzerinde şunu yazdığını görürsünüz: Kur’an-ı Kerim… Bir kitabın adı onu özetler değil mi? Bir kitabın adı bütün mesajı verir değil mi?Okuduğunuz kitapları düşünün, hepsi öyledir. Herhangi bir filmin, tiyatronun, derneğin, partinin hatta devletin adı da öyledir. Allah’ın kitabına bu isim neden verilmiş hiç merak ettiniz mi? Kanımca kapaktaki ‘Kerim’, “Kur’an’ı, ‘kerim’ bir gözle, bu eksenden, bu bakış açısıyla oku!” manasına geliyor. Şu halde ne demektir “Kur’an-ı Kerim”? Neye denir “Kerim”?        “Soylu Arap atı çok kazandırdı” haberinden de anlaşılacağı gibi, Arap atı çok dayanıklı mükemmel bir binek ve yarış atıdır. Arabistan’a da geçen Orta Asya atlarından türemiştir. İngiliz atlarından daha dayanıklı olup, 24-28 saat hiç su içmeden yol alabilir. At yarışlarda sahibine ‘para bastırır’. Hep karşılıksız verir, verir, verir… Onun için ‘soylu, asil’ demişler… İşte bu çok verici, böyle olduğu için de soylu/asil ata Arapça konuşan zihin “Cefâdu Kerîm” demiş. Neye Kerim demiş dikkat ediniz.… Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde &ldq... Devamı

LUT KAVMİ "SODOM VE GOMORRA"

2016-02-03 00:35:00

LUT KAVMİ   LUT KAVMİ "SODOM VE GOMORRA"          Sodom ve Gomorra şehirleri, uzun süredir, Allah'ın cezalandırmasıyla anılan iki antik şehirdir. Sodom kelimesi, halen İngiliz dilinde bulunan, doğal olmayan seksüel davranışları anlatmak için kullanılan bir terimdir. Birçok kişiye göre bu kelimeler, yalnızca masal ve efsanelerde yer alan isimlerdir. Sodom ve Gomorra, her ne kadar, daha büyük ve tarıma bağlı, konfedere bir devletin şehirleri olsalar da, Tevrat'ta, Havza şehirleri olarak bilinirler. "Abram, Kenan diyarında oturdu ve Lut, havza şehirlerinde oturdu. Ve Sodom'a doğru çadır kurardı. Ve Sodom halkı kötü ve Rabb'e karşı çok günahkardılar." (Tekvin 13:12,13) Havza'nın beş şehrinin isimleri şunlardır: Sodom, Gomorra, Zoar, Admah ve Zeboim. Öyle görünüyor ki Havza şehirleri bulundu. Arkeolojik deliller, bu beş şehrin kalıntılarının, Tevrat'ta yer alan havza şehirleri olduğunu destekler niteliktedir. HAVZA ŞEHİRLERİ Havza şehirleriaraştırması, bazı akademisyenlerin, bu şehirlerin var olmadıkları iddiasıyla başladı. 1918 W.F.Albright, 1948-Martin Noth ve son olarak Noldeke. Noldeke'in itirazı, Erden ırmağının doğusuna giden, Tevrat'ta tarif edildiği gibi bir yol olmadığı temeline dayanıyordu. İbrahim'in günlerinde, kullanılan Antik doğu yolunun var olduğu, Babil'de bulunan, kilden yapılmış bir tablette ortaya çıktı. Tevrat'taki tanımlamayı destekleyen bir grup tablet de, Suriye'deki antik şehir Mari'de bulundu. Babil'deki tablette bulunan bir taahütnamede, araba kiralanması; Akdeniz kıyısına giden yola sürülmemesi şartına dayanıyordu. Sonra asıl yol(rota), Nelson Glueck tarafından keşfedildi. Antik şehir Ebla'da, yapılan keşiflerde ise, tarihi havza şehirlerinin var olduğu açığa kavuştu. Roma &u... Devamı

OSMANLI’NIN GERÇEK YÜZÜ

2016-02-03 00:34:00

OSMANLI’NIN GERÇEK YÜZÜ         Günümüzde bazı kişilerin Osmanlı düzenine hayranlık duyduklarını ve özlemle andıklarını duyuyor ve biliyoruz. Bu tip insanlara bazı gerçekleri anlatabilmek amacıyla Osmanlı tarihinden bazı sayfaları sunuyoruz. Dileğimiz bu parçaların birleştirilmesidir. Parçalar birleştiğinde Osmanlının gerçek yüzü görülecektir. TAHTINDAN İNDİRİLEN PADİŞAHLARIN LİSTESİ 1-Yıl 1402 Osmanlı tahtında I. Beyazıt var; 4. Padişah… Ankara Savaşı’nda Timur’a oğlu Mustafa ile tutsak düşmüş tahtında da indirilmiştir böylece… 2-Yıl 1512. Osmanlı tahtında II. Beyazıt var; 8. Padişah… Oğlu I. Selim tarafından tahtından indirilmiş ve sürüldüğü Dimetoka’ya giderken yolda öldürülmüştür. Zehirlenerek öldürülmüş olduğu da söylenir. 3-Yıl 1618. Osmanlı tahtında I. Mustafa var; 15. Padişah… Akıl hastası olduğu için, Kapıkulu tarafından tahtından indirilmiştir. 1622’de bir kez daha tahta çıkarılmış ve aynı gerekçeyle tekrar indirilmiştir. 4-Yıl 1622. Osmanlı tahtında II. Osman var; 16. Padişah… Askeri darbeyle tahtından indirilmiş ve ırzına geçilip linç edilerek öldürülmüştür. Orduyu yeniden düzenlemek istediği için başına gelmiştir bunlar… 5-Yıl 1648. Osmanlı tahtında I. İbrahim var; 18. Padişah… Askeri bir darbeyle tahtından indirilmiş ve boğularak öldürülmüştür… 6-Yıl 1687. Osmanlı tahtında IV. Mehmet var; 19. Padişah… Kapıkulu tarafından tahtından indirilmiştir… 7-Yıl 1703. Osmanlı tahtında II. Mustafa var; 22. Padişah… Askeri bir darbeyle tahtından indirilmiştir… 8-Yıl 1703. Osmanlı tahtında III. Ahmet var; 23.... Devamı