ZEBUR

2017-05-19 18:21:00

  NEDEN SEPTUAGİNTA? (Septuaginta ile Masoretik metnin karşılaştırılması)       Tarihsel olarak çok iyi bilindiği gibi, M.Ö yaklaşık 300 yıl önce Yahudiler, kutsal yazılarını Grekçe’ye (Antik Yunancaya) çevirmişlerdir. Bu çeviriye 72 kişilik tercüme grubuna atfen Septuaginta (70’ler) adı verilmiştir (genel de Roma rakamlarıyla LXX biçiminde kısaltılarak yazılır). Septuaginta geçmiş dönemde Yahudiler arasında olduğu kadar tüm dünyada ve özellikle Grekçe’yi yaygın bir biçimde konuşan ülkeler arasında saygın bir belge olarak tanınmıştır. Aslında kutsal yazıların Grek diline çevrilme nedeni, eğitimli insanların evrensel dili olan Grekçe’yi (bugünkü İngilizce gibi) konuşan herkese bu yazıları ulaştırma isteğiydi. Pek çok Yahudi bilgin de kendi yazılarında Septuaginta çevirisine bağlı kalmışlardır.       Protestan Reform hareketinden sonra, Roma Katolik Kilisesi’ni gözden düşürme gayretiyle, Protestan bilginler Septuaginta’ya bağlı kalmaktan vazgeçmişler ve kutsal yazılarını modern dillere çevirmek için onların sadece Yahudi versiyonlarını kullanmaya başlamışlardır. Yahudiliğin kutsal yazılarının resmi versiyonu haline gelen Masoretik metin, M.S. 7. ile 10. yüzyıllar arasında son haline erişmiştir ve bu sebeple Septuaginta’dan daha eski olmayıp tarihsel açıdan yeni bir metindir. Masoretik metin, M.S. 2. yüzyıldan kalma İbranice ve Aramice yazılarla büyük çoğunlukla uyumludur; ancak Septuaginta metni ile bazı noktalarda ve bazen önemli ölçüde farklılıklar göstermektedir.      Günümüzün Kutsal Kitap akademisyenleri, Masoretik metni esas aldıkları zaman bile Septuagin... Devamı